ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับที่ 85)

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/06/ประกาศฯ-ฉบับที่-๘๕.pdf” title=”ประกาศฯ ฉบับที่ ๘๕”][pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/06/มาตรการแนบท้าย-คำสั่ง-ศบค.ที่-๑๑-๒๕๖๕-ลว.-๓๐-.pdf” title=”มาตรการแนบท้าย คำสั่ง ศบค.ที่ ๑๑-๒๕๖๕ ลว. ๓๐”]

Share: