วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 2 มิ.ย. 65

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/06/2-มิ.ย.-65.pdf” title=”2 มิ.ย. 65″]

Continue Reading...

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.5/ว 3863 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและองค์กรจิตอาสาในการทำความดี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2565

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/06/หนังสือจังหวัดมุกดาหาร-ที่-มห-0017.5-ว-3863.pdf” title=”หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.5-ว 3863″]

Continue Reading...

หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ 0017.5/ว 3887 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/05/มห-0017.5-ว-3887.pdf” title=”มห 0017.5-ว 3887″]

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 1 มิ.ย. 65

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/05/1-มิ.ย.-65.pdf” title=”1 มิ.ย. 65″]

Continue Reading...

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่1/2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยนายสันธาน สร้อยสำโรง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมฯ

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหารนำหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์

จังหวัดมุกดาหารนำหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์ วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 07.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์…

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 31 พ.ค. 65

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/05/31-พ.ค.-65.pdf” title=”31 พ.ค. 65″]

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 30 พ.ค. 65

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/05/30-พ.ค.-65.pdf” title=”30 พ.ค. 65″]

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 29 พ.ค. 65

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/05/29-พ.ค.-65.pdf” title=”29 พ.ค. 65″]

Continue Reading...

วาระงานผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 28 พ.ค. 65

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/05/28-พ.ค.-65.pdf” title=”28 พ.ค. 65″]

Continue Reading...