ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนคำพอก-มุกดาหาร ที่ทางโค้ง กม.๗๗o+๘๒๒ ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[pdf-embedder url=”http://mict.amnatcharoen.go.th/mukdahan/wp-content/uploads/2022/05/แขวงทางหลวง.pdf”]

Continue Reading...

ผู้ประกอบการและเกษตรกร

Continue Reading...

ปฏิทินสินค้าการเกษตร

Continue Reading...

ผลิตภัณฑ์และสินค้าการเกษตร

Continue Reading...

เศรษฐกิจด้านการเกษตร

Continue Reading...

ข้อมูลการปฏิรูปที่ดิน

Continue Reading...

ข้อมูลด้านปศุสัตว์

Continue Reading...

ข้อมูลด้านการเกษตร

Continue Reading...

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading...

เส้นทางท่องเที่ยว ตามรอยพญานาค 3 พิภพ

Continue Reading...