📣 ขอเชิญชวนผู้มีจิดศรัทธาร่วมกันจัดซื้อหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบริจาคให้แก่ห้องสมุดต่างๆ ที่ขาดแคลนหนังสือ หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อขยายโอกาสแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ . ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 401-081991-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ *สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ #สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

การพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดคุณธรรม

[siteorigin_widget class=”ListCategoryPostsWidget”][/siteorigin_widget]

Continue Reading...

มุกดาหาร ดีเดย์เปิดด่านไทย-ลาว 1 พ.ค. 65 นี้

🇹🇭🇱🇦 มุกดาหาร ดีเดย์เปิดด่านไทย-ลาว 1 พ.ค. 65 นี้ https://www.facebook.com/watch/?v=384804990200161 #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารร่วมกับประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารและคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนไทย-ลาว ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/305920091742805 #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร 📣เปิดข้อเสนอมาตรการการเดินทางเข้า #ราชอาณาจักรไทย ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/306502331684581 #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร #มุกดาหาร

Continue Reading...

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา และโอกาสครบรอบ 50 ปี ของศูนย์ศิลปาชีพ 1) วันจันทร์ : แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 2) วันอังคาร :…

Continue Reading...

📣จังหวัดมุกดาหาร หน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

📣จังหวัดมุกดาหาร หน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/300814122253402 #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร #สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

Continue Reading...

ปฏิทินงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด (ยกเว้นงานราชพิธีและรัฐพิธีทางศาสนา)

ปฏิทินงานพระราชพิธีและรัฐพิธีประจำปีที่สำคัญของจังหวัด (ยกเว้นงานราชพิธีและรัฐพิธีทางศาสนา)   ลำดับที่ วันที่ / เดือน ชื่องานรัฐพิธี แนวทางการปฏิบัติ Download ๑  ๑๗ มกราคม  พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”   – ถวายพุ่มดอกไม้ Download ๒  ๑๘ มกราคม  พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)  …

Continue Reading...

ชมคลิป “กรมการกงสุลสัญจร” ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

[ชมคลิป] “กรมการกงสุลสัญจร” ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรมการกงสุลจะจัดหน่วยบริการทำพาสปอร์ตที่ จ.มุกดาหาร ระหว่างวันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร https://www.facebook.com/PRDMukdahan/videos/488440846010008/ #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

กรมการปกครอง ชวนเด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้ที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เอกสารที่ใช้ คือ สูติบัตร หากไม่มีใช้เอกสารที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน ฯลฯ สอบถามโทร.1548

กรมการปกครอง ชวนเด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้ที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เอกสารที่ใช้ คือ สูติบัตร หากไม่มีใช้เอกสารที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน ฯลฯ สอบถามโทร.1548 https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/256261103375371 #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...

ตรุษจีนมุกดาหาร 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565

Continue Reading...

📢 ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ให้ครบอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงอย่างเพียงพอต่อการป้องกันโรค ให้เร่งรัดการฉีดให้เแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หรือหน่วยบริการวัคซีนในพื้นที่

📢 ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ให้ครบอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สูงอย่างเพียงพอต่อการป้องกันโรค ให้เร่งรัดการฉีดให้เแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร หรือหน่วยบริการวัคซีนในพื้นที่ https://www.facebook.com/PRDMukdahan/photos/a.350143588493992/2138159806359019/…

Continue Reading...